Parlement steunt nieuwe regels om luchtvervuiling door vrachtwagens en bussen te verminderen

woensdag, 22 november 2023 17:59
Parlement steunt nieuwe regels om luchtvervuiling door vrachtwagens en bussen te verminderen

Europarlementariërs zijn klaar om gesprekken te beginnen met EU-landen over nieuwe maatregelen om de CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe zware voertuigen, waaronder bussen, vrachtwagens en opleggers, te versterken.

Dinsdag nam het Parlement zijn onderhandelingspositie aan met 445 stemmen voor, 152 tegen en 30 onthoudingen.
Europarlementariërs willen sterke CO2-emissiereductiedoelstellingen voor middelzware en zware vrachtwagens, inclusief beroepsvoertuigen (zoals vuilniswagens, kiepwagens of betonmixers) en bussen. De doelen zouden 45% zijn voor de periode 2030-2034, 65% voor 2035-2039 en 90% vanaf 2040.

Ze zijn het eens met het voorstel van de Commissie om alleen nieuwe stadsbussen met nulemissie toe te laten vanaf 2030 en ze stellen een tijdelijke vrijstelling voor (tot 2035) voor stadsbussen op biomethaan, onder strikte voorwaarden.
Quote

Rapporteur Bas Eickhout (Greens/EFA, NL): "De overgang naar zero-emissie vrachtwagens en bussen is niet alleen essentieel om onze klimaatdoelstellingen te halen, maar ook een cruciale factor voor schone lucht in onze steden. We scheppen duidelijkheid voor een van de belangrijkste productiesectoren in Europa en een duidelijke stimulans om te investeren in elektrificatie en waterstof. We bouwen voort op het voorstel van de Commissie door het toepassingsgebied uit te breiden en verschillende streefcijfers en benchmarks aan te passen, aangezien de overgang sneller verloopt dan verwacht."
Persconferentie

Rapporteur Bas Eickhout informeert journalisten na de stemming op dinsdag 21 november om 13.30 uur CET in de persconferentieruimte Daphne Caruana Galizia (WEISS N -1/201) in Straatsburg). U kunt de livestreaming en een opname van de persconferentie bekijken op de website van het Parlement.

Op 14 februari 2023 heeft de Commissie een wetsvoorstel ingediend om CO2-normen vast te stellen voor zware bedrijfsvoertuigen vanaf 2030 om de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te helpen bereiken en de vraag naar ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen. Zware bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, stadsbussen en langeafstandsbussen, zijn verantwoordelijk voor meer dan 25% van de broeikasgasemissies van het wegvervoer in de EU en zijn verantwoordelijk voor meer dan 6% van de totale broeikasgasemissies van de EU.

Met de goedkeuring van dit verslag komt het Parlement tegemoet aan de verwachtingen van de burgers om de vervuiling aan te pakken en de aankoop van elektrische voertuigen en investeringen in de ontwikkeling van andere niet-vervuilende technologieën te bevorderen, zoals verwoord in de voorstellen 2(2) en 4(3) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Laatst aangepast op woensdag, 22 november 2023 18:03