‘Laad met trots’, zo luidt de informatiecampagne die Sibelga lanceert rond het verplicht aangeven van laadpalen in Brussel

maandag, 08 juli 2024 12:36
‘Laad met trots’, zo luidt de informatiecampagne die Sibelga lanceert rond het verplicht aangeven van laadpalen in Brussel

Brussel, 4 juli 2024 - Sibelga, de beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kondigt de lancering van haar sensibiliseringscampagne aan:
‘Laad met trots’. Doel is de eigenaars van laadpalen voor elektrische voertuigen te informeren over de wettelijke verplichting om nieuwe installaties aan te geven bij Sibelga. Het aantal elektrische voertuigen in het verkeer neemt snel toe in Brussel. Toch zijn veel gebruikers niet op de hoogte van die aangifteplicht.

Campagne ‘Laad met trots’
Weinig gebruikers en spelers van de sector van de elektrische mobiliteit weten dat er voor laadpalen een aangifteplicht bestaat. Daarom zet Sibelga een digitale informatiecampagne op gespreid over verschillende maanden. Met dit initiatief wil Sibelga eigenaars van laadpalen ertoe aanzetten hun installaties te melden. Dat kan in een paar muisklikken op: https://laadmettrots.sibelga.be/

Waarom een laadpaal aangeven?
De elektrische mobiliteit zit in de lift. Het is dan ook essentieel dat Sibelga de stroomafname op het net monitort om lokale congestie te voorkomen en het evenwicht van het net te bewaren. Gebeurt dat niet, dan kunnen er stroomonderbrekingen optreden. Daarom legt de Brusselse wetgeving aan eigenaars van elektrische voertuigen een aangifteplicht op. M.a.w. zij moeten alle installaties, kabels of laadpalen ongeacht het vermogen, melden bij Sibelga. Die maatregel geldt ook in Wallonië en Vlaanderen en draagt bij aan een optimaal beheer van het elektriciteitsnet. Daarbij wordt er voorrang gegeven aan doelgerichte versterkingen naargelang van de behoeften van de klanten waardoor de meerkosten voor de gemeenschap kleiner zijn.

Een burgergebaar
Een laadpaal aangeven is niet alleen een wettelijke verplichting, het is ook een burgergebaar om de energietransitie een duwtje in de rug te geven. Door met Sibelga informatie over de verbruiksbehoeften te delen, draagt iedere burger bij tot een steeds efficiënter beheer van het elektriciteitsnet. Zo kan Sibelga op de behoeften anticiperen, de nodige versterkingen inplannen en een stabiel net waarborgen. Dat komt uiteindelijk heel de gemeenschap ten goede: het risico op overbelasting wordt ingeperkt en het net kan duurzamer en spaarzamer worden beheerd.

Toereikende capaciteit van het Brusselse net op korte termijn
Met 400 000 pendelaars per dag maakt het transport in Brussel 21 % van het eindverbruik van energie uit. Momenteel is het Brusselse elektriciteitsnet erg robuust. De capaciteit ervan is voldoende om de evoluerende elektrificatiebehoeften die samenhangen met de elektrische mobiliteit in te vullen. Op middellange en lange termijn, zal het echter nodig zijn om te investeren en het net te versterken, willen we o.a. de uitdaging van het decarboniseren van de verwarmingsvoorziening (collectieve warmtepompen, warmtenetten ...) aangaan.

De verbruiker speelt een sleutelrol in de energietransitie
Inne Mertens, Algemeen directeur van Sibelga, benadrukt: “Anticiperen op de evolutie van de behoeften en de nieuwe gebruiksvormen, dat is één van de uitdagingen van Sibelga om de geschikte beslissingen te kunnen nemen op technisch en economisch vlak om te zorgen voor een betrouwbare en kwalitatieve toegang tot energie. De rol van de eindklant is ook van doorslaggevende betekenis. Door zijn gedrag aan te passen en door bijvoorbeeld zijn voertuig op te laden ‘s avonds of s ‘nachts i.p.v. overdag wanneer er meer energie voorhanden is, gaat hij een actieve rol opnemen in deze betaalbare en inclusieve transitie.”

Laatst aangepast op maandag, 08 juli 2024 12:37